Trollius

Trollius of Kogelbloem zijn lamgdurig bloeiende borderplanten voor een koele humusrijke standplaats.