Tricyrtis

Tricyrtis of Armelui's Orchidee zijn aparte planten met lelievormige bloemen.
Ze hoden van een humusrijke grond