Helleborus

Helleborus of Kerstroos Zijn prachtige winterbloeiers.
Planten zijn wintergroen en houden van een humusrijke kalkgrond.