Galium (Lieve-Vrouwe-Bedstro)

Galium of Walstro is een groot geslacht met een verspreidingsgbied over heel de wereld.
Ze zijn uitstekend geschikt als bodembedekkers