Dodecatheon

Dodecatheon of Twaalfgodenkruid zijn planten voor een opvallende plaats voor een humusrijk,matig vochtige plaats.
Na de bloei streft de plant echter af