Polygonatum (Salomonszegel)

Polygonatum of Salomonszegel Zijn waardevolle schaduwplanten met sierlijke bladeren.
Ze verlangen een humusrijke grond