Ceratostigma (Loodkruid)

Ceratostigma of Loodkruid zijn goede bodembedekkers in de halfschaduw op een zanderige grond