Eryngium

Eryngium of Kruisdistel zijn geschikt voor een drogere grond