Dipsacus (Kaardebol)

Dipsacus of Kaardebol is een tweejarige distel,die zichzelf uitzaait.
Zeer geschikt als droogbloem