Bomen op container

Om het seizoen te kunnen verlengen,zijn wij in staat om deze bomen op container gedurende het hele seizoen te leveren.
Doordat de bomen op contiainer zijn gekweekt,is de kans van sterfte aanmerkelijk lager,omdat er tijdens het vervoer en
aanplanten geen wortels worden beschadigd.
Aan de hand van de opgegeven diameter van de stam,kunt u de zwaarte van de aan te schaffen boom bepalen.