Raoulia

Raoulia zijn mooiebodembedekkende rotsplanten voor een doorlatende grond
In de winter droog houden