Pulmonaria (Longkruid)

Pulmonaria of Longkruid zijn waardevolle schaduwplanten voor een humusrijke,doorlatende grond