Arisaema

Arisaema of Jan-Op-De-Preekstoel zijn planten ide oorspronkelijk in vochtige loofbossen voorkomen.
Planten dienen op een vruchtbare plaats te worden geplant.