Scabiosa

Scabiosa of Schurftkruid zijn langbloeiende borderplanten voor een humusrijk,doorlatende,kalkhoudende grond